Monthly Archives: Tháng Tư 2018

Khai báo vật tư hàng hóa

Để khai báo vật tư hàng hóa mới chúng ta làm như sau. Bước 1: Vào phần “Danh muc” chọn đến mục “Danh mục vật tư hàng hóa” như hình ảnh dưới đây Sau khi vào ” Danh mục vật tư hàng hóa rồi ” tiếp tục ấn F2 để thêm vật tư hàng hóa với. […]

Khai báo danh mục tài khoản

Chào quý khách trường hợp mà công ty mình phát sinh thêm tài khoản ngân hàng mới. Chúng ta phải khai báo thêm tài khoản ngân hàng để theo dõi tình hình hoạt động của nó. Nhiều tài khoản khác như tài khoản chi phí… Và để khai báo danh mục tài khoản trên phần […]

Danh mục đối tượng

Chào quý khách để khai báo ” Danh mục đối tượng ” trên phần mềm BamBoo quý khách làm như sau. Bước 1: Quý khách vào phần “Danh mục” trên phần mềm kế toán BamBoo. Tất cả các danh mục hàng hóa vật tự, danh mục kho hàng… Đều thêm ở phần Danh mục hết. Sau […]

Vào số dư đầu kỳ

Chào quý khách, bài viết này tôi hướng dẫn quý khách các vào “Số dư đầu kỳ” trên phần mềm kế toán BamBoo.  Bước 1: Quý khách vào phần “Tong hop” hoặc cũng có thể vào mục Đầu kỳ. Song vào “Số dư đầu kỳ” như hình ảnh dưới đây. Sau khi vào “Số dư đầu […]

Đối mật khẩu trên phần mềm BamBoo

Mặc định khi sử dụng phần mềm kế toán BamBoo tên đăng nhập sẽ là BamBoo và mật khẩu để trống. Để thay đổi mật khẩu và tên đăng nhập quý khách hàng làm như sau. Bước 1: Vào phần “Hệ Thống” Bước 2: Sau khi vào phân hệ “Hệ thống” rồi quý khách vào tiếp mục “Quản lý người sử […]