Monthly Archives: Tháng Năm 2018

Khai báo nhiều đơn vị tính trên phần mềm kế toán BamBoo

Bài này tôi hướng dẫn mọi người cách khai báo nhiều đơn vị tính trên phần mềm kế toán BamBoo. Các bạn xem video ở dưới này nhé. Mọi thắc mắc không hiểu quý khách bình luận ở dưới chúng tôi hộ trợ giải đáp.  

Hàng bán bị trả lại

Trên thực tế, khi hàng bán bị trả lại kế toán cần làm 3 định khoản gồm: – Ðịnh khoản doanh thu hàng bán bị trả lại tài khoản 531. – Ðịnh khoản giá vốn đúng bằng giá vốn của hoá đơn xuất. – Ðịnh khoản thuế (Nếu có). Nhưng khi sử dụng chương trình, […]

Hoá đơn bán hàng

Một số đặc điểm, chức năng của chứng từ Hóa đơn bán hàng: – Theo chương trình thì đây là hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất vì vậy người dùng không cần nhập giá trị tiền vốn, chương trình sẽ tự động áp giá sau khi tính giá vốn vật tư, hàng hóa, thành […]

Phiếu xuất kho

Một số đặc điểm, chức năng của chứng từ Phiếu xuất kho: – Sử dụng phiếu xuất kho trong các trường hợp như xuất vật tư, hàng hóa cho sản xuất, xuất điều chuyển kho. – Sử dụng thông tin “Mã kho nhập” khi là phiếu điều chuyển kho. – Trường hợp nhập không qua […]

Phiếu xuất lắp ráp, chuyển thẻ

Một số đặc điểm, chức năng của chứng từ Phiếu xuất lắp ráp – Sử dụng phiếu này trong trường hợp chuyển giá trị của một hay nhiều vật tư, hàng hóa, sản phẩm sang giá trị của một vật tư, hàng hóa, sản phẩm khác. – Phiếu lắp ráp có thể tự động chuyển […]

Phiếu nhập thành phẩm

Một số đặc điểm, chức năng của chứng từ Phiếu nhập thành phẩm: – Cho phép lưu trữ các phiếu nhập kho thành phẩm sản xuất ra trong kỳ. – Chỉ cần nhập số lượng, giá của thành phẩm sẽ được áp sau khi tính giá thành bằng chức năng tính giá thành trong chương […]