Monthly Archives: Tháng Tư 2019

Xem báo cáo trên phần mềm kế toán BamBoo

xem bao cao trên phần mềm kế toán bamboo

Sau khi nhập chứng từ phát sinh, kế toán có thể xem các báo cáo phân tích, thống kê theo một trong hai cách sau: Cách 1: Xem báo cáo trên tab Báo cáo phân tích của từng phân hệ  Vào phân hệ mà mình cần xem Chọn báo cáo cần xem Trên báo cáo […]