Các phím, tổ hợp phím nóng sử dụng trong chương trình

Dưới đây là tất cả các tổ hợp phím trên phần mềm kế toán BamBoo. Quý khách xem ở phía dưới.

Tên phím, tổ hợp phím

Diễn giải

F1

Trợ giúp

F2

Thêm

F3

Sửa

F4

Tìm nhanh

F5

Gọi chức năng máy tính

F6

Gộp mã

F7

In

CTRL + F7

Xem trước khi in

F8

Xoá

F9

Xem chi tiết

F10

Phân nhóm vật tư, đối tượng

BACKSPACE

Chọn/hủy chọn bản ghi hiện thời

CTRL + A

Chọn tất cả các bản ghi

CTRL + U

Hủy chọn tất cả các bản ghi

CTRL + F

Tìm

CTRL + G

Tìm tiếp

CTRL + C

Sao chép

CTRL + V

Dán

CTRL + Z

Hủy bỏ thao tác vừa thực hiện

CTRL + R

Thực hiện lại thao tác vừa hủy bỏ

ENTER

Danh mục chi tiết

CTRL + ENTER

Chấp nhận

ESC

Thoát khỏi cửa sổ hiện thời

ALT + F4

Thoát khỏi chương trình


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *