Danh mục bộ phận

Danh mục bộ phận dùng để theo dõi quản lý theo bộ phận. Bộ phận được dùng trong trường hợp bộ phận sử dụng tài sản cố định và bộ phận bán hàng.

Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục

Thông tin

Giải thích

Mã bộ phận

Mã bộ phận, lưu trữ tối đa 16 ký tự

Tên bộ phận

Tên bộ phận, lưu trữ tối đa 64 ký tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *