Danh mục đơn đặt hàng mua, bán

Khai báo đơn đặt hàng mua hoặc bán, đơn đặt hàng mua có mã là PO, đơn đặt hàng bán có mã là SO.

Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật đơn đặt hàng

Thông tin

Giải thích

Ngày

Ngày lập đơn đặt hàng

Số đơn hàng

Số đơn đặt hàng

Ðối tượng

Ðối tượng trên đơn đặt hàng có thể là khách hàng, nhà cung cấp

Ðịa chỉ

Ðịa chỉ của đối tượng trên đơn đặt hàng

Nhân viên

Nhân viên kinh doanh theo dõi đơn đặt hàng

Diễn giải

Diễn giải cho đơn đặt hàng

Ðịa điểm giao hàng

Ðịa điểm dự kiến giao hàng

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán khi thực hiện đơn đặt hàng

Ngày dự kiến HT

Ngày dự kiến thực hiện đơn đặt hàng

Phương thức vận chuyển

Phương thức vận chuyển dự kiến khi thực hiện đơn đặt hàng

FOB

Là một thuật ngữ viết tắt trong tiếng Anh của cụm từ Free On Board, nghĩa là miễn trách nhiệm trên boong tàu nơi đi. Về mặt quốc tế, thuật ngữ này chỉ rõ cảng xếp hàng, ví dụ “FOB New York” hay “FOB Hải Phòng”. Các khoản chi phí khác như cước vận tải, phí bảo hiểm thuộc về trách nhiệm của bên mua hàng.

Vật tư

Mã vật tư, hàng hóa, thành phẩm mua bán

Tên vật tư

Tên vật tư, hàng hóa, thành phẩm

Ðvt

Ðơn vị tính

Số lượng

Số lượng

Ðơn giá

Ðơn giá 

Thành tiền

Thành tiền

Sl thực hiện

Số lượng thực hiện (không cần nhập khi khai báo đơn đặt hàng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *