Danh mục khế ước vay

Khai báo danh sách khế ước vay tiền ngân hàng

Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục

Thông tin

Giải thích

Mã khế ước

Mã khế ước vay tiền, lưu trữ tối đa 16 ký tự

Số khế ước NH

Số khế ước vay, lưu trữ tối đa 32 ký tự

Nội dung

Tóm tắt nội dung vay tiền, lưu trữ tối đa 96 ký tự

Tài khoản

Tài khoản theo dõi khế ước

Số tài khoản NH

Số tài khoản của người đi vay

Ðối tượng cho vay

Ngân hàng cho vay

Lãi suất (tháng)

Phần trăm lãi suất tháng của khoản vay

Lãi xuất (năm)

Phần trăm lãi suất năm của khoản vay

LS quá hạn (tháng)

Phần trăm lãi suất tháng đối với khoản vay quá hạn

LS quá hạn (nãm)

Phần trăm lãi suất năm đối với khoản vay quá hạn

Ngày nhận nợ

Ngày vay

Ngày đáo hạn

Ngày đáo hạn

Hợp đồng

Hợp đồng được khoản vay thanh toán (nếu có)

Mã ttệ

Mã tiền tệ

Tỷ giá

Tỷ giá hạch toán khi vay tiền

Tiền vay (USD)

Giá trị nguyên tệ của khoản vay

Tiền vay (VND)

Giá trị đã được quy đổi ra đồng tiền hạch toán của khoản vay

Số dư (USD)

Số dư nguyên tệ của khoản vay trước khi sử dụng chương trình 

Số dư (VND)

Số dư đã được quy đổi ra đồng tiền hạch toán của khoản vay trước khi sử dụng chương trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *