Danh mục kho hàng

Khai báo các kho vật tư, hàng hóa trên phần mềm kế toán BamBoo

Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục

Thông tin

Giải thích

Mã kho

Mã kho hàng, lưu trữ tối đa 16 ký tự

Tên kho

Tên kho vật tư hàng hoá, lưu trữ tối đa 64 ký tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *