Danh mục khoản mục phí

Danh mục khoản mục phí dùng để khai báo các khoản mục chi phí, theo dõi chi tiết các khoản mục phí liên quan đến tài khoản 641, 642, 627,…

Chi tiết các thông tin về Danh mục khoản mục phí        

Thông tin

Giải thích

Mã khoản mục

Mã khoản mục phí, lưu trữ tối đa 16 ký tự 

Tên khoản mục

Tên của khoản mục phí, lưu trữ tối đa 64 ký tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *