Danh mục lý do tăng giảm

Danh mục lý do tăng giảm tài sản dùng để khai báo danh sách những lý do tăng giảm tài sản cố định

Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục

Thông tin

Giải thích

Mã lý do tăng giảm

Mã lý do tăng giảm tài sản, lưu trữ tối đa 16 ký tự

Tên lý do tăng giảm

Diễn giải lý do tăng giảm tài sản, lưu trữ tối đa 64 ký tự.

Loại Tăng/Giảm

Phân loại tăng giảm tài sản, nhận một trong 3 giá trị sau:

1 – Tăng, 2 – Giảm, 3 – Khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *