Danh mục mục đích sử dụng

Danh mục đích sử dụng khai báo các mục đích sử dụng tài sản cố định

Chi tiết thông tin về Danh mục mục đích sử dụng

Thông tin

Giải thích

Mã mục đích sử dụng

Mã mục đích sử dụng, lưu trữ tối đa 16 ký tự

Tên mục đích sử dụng

Diễn giải mục đích sử dụng, lưu trữ tối đa 64 ký tự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *