Danh mục nhân viên

Theo dõi, quản lý danh sách nhân viên. 

Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục

Thông tin

Giải thích

Mã loại nhân viên

Mã nhân viên, lưu trữ tối đa 16 ký tự

Họ và tên

Họ tên đầy đủ của cán bộ nhân viên, lưu trữ tối đa 64 ký tự

Ðịa chỉ

Ðịa chỉ thường trú, lưu trữ tối đa không quá 48 ký tự

Ngày sinh

Ngày sinh của nhân viên

Mã số thuế

Mã số thuế thu nhập cá nhân

Bộ phận

Mã bộ phận công tác của nhân viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *