Danh mục nhóm tài sản

Danh mục nhóm tài sản dùng để khai báo các nhóm cho danh mục tài sản.

Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục

Thông tin

Giải thích

Mã nhóm

Mã nhóm tài sản, lưu trữ tối đa 16 ký tự

Tên nhóm

Tên nhóm tài sản, lưu trữ tối đa 64 ký tự.

Nhóm cuối

Nhận hai giá trị [C] / [K].

Nếu là nhóm cuối cùng thì trong nhóm không còn có nhóm con nữa mà chỉ có các vật tư hàng hoá.

Nhóm mẹ

Mã nhóm mẹ của nhóm vật tư hàng hoá. Nếu là nhóm gốc bậc 1 thì để trống trường này. Mã nhóm mẹ thuộc vào danh mục nhóm và không phải là nhóm cuối.

Lưu ý: Chương trình có khả năng quản lý nhiều cấp nhóm, tuy nhiên để thuận tiện khi sử dụng người sử dụng không nên chia quá nhiều cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *