Danh mục nhóm vật tư

Danh mục nhóm vật tư dùng để khai báo các nhóm cho danh mục vật tư, sản phẩm, hàng hóa, công cụ dụng cụ. 

Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục

Thông tin

Giải thích

Mã nhóm

Mã nhóm vật tư, hàng hoá, sản phẩm, công cụ dụng cụ, lưu trữ tối đa 16 ký tự

Tên nhóm

Tên nhóm vật tư, hàng hóa, sản phẩm, công cụ dụng cụ, lưu trữ tối đa 64 ký tự.

Nhóm cuối

Nhận hai giá trị [C] / [K], nếu là nhóm cuối cùng thì trong nhóm không còn nhóm con nữa mà chỉ có các vật tư hàng hoá.

Nhóm mẹ

Mã nhóm mẹ của nhóm vật tư hàng hoá. Nếu là nhóm gốc bậc 1 thì để trống trường này. Mã nhóm mẹ thuộc vào danh mục nhóm và không phải là nhóm cuối.

Lưu ý: Chương trình có khả năng quản lý nhiều cấp nhóm, tuy nhiên để thuận tiện khi sử dụng người dùng không nên chia quá nhiều cấp.

  • Xem thêm

Một số vấn đề chung về danh mục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *