Danh mục sản phẩm, công trình

Danh mục sản phẩm công trình dùng để khai báo các đối tượng tập hợp chi phí như sản phẩm, công trình xây dựng. Chi tiết các thông tin về Danh mục sản phẩm, công trình

Thông tin

Giải thích

Mã sản phẩm

Mã công trình

Mã sản phẩm, nhóm sản phẩm, công trình lưu trữ tối đa 16 ký tự

Tên sản phẩm

Tên công trình

Tên sản phẩm, công trình lưu trữ tối đa 64 ký tự

 

Công trinh/ Sản phẩm

Nhận hai giá trị [C] / [K].

C là công trình chi tiết

K là nhóm công trình

Nhóm mẹ

Mã nhóm mẹ, nếu là nhóm gốc bậc 1 thì để trống trường này. Mã nhóm mẹ thuộc vào danh mục sản phẩm công trình và không phải là nhóm cuối.

Ðơn vị tính

Ðơn vị tính của sản phẩm, lưu trữ tối đa 8 ký tự

Hệ số

Khai báo hệ số khi phân bổ chi phí (nếu có)

Trọng lượng

Khai báo hệ số trọng lượng của sản phẩm (nếu có)

Ngày hoàn thành

Ngày hoàn thành công trình.

Một số lưu ý khi cập nhật danh mục sản phẩm

– Với một bản ghi chỉ có thể khai báo là sản phẩm hoặc công trình, trên danh sách chúng ta sẽ thấy những sản phẩm có chữ mầu đen còn công trình sẽ có chữ mầu xanh.

– Xem phần “Tính giá thành” để tìm hiểu thêm thông tin về danh mục này


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *