Danh mục tỷ giá hạch toán

Khai báo tỷ giá quy đổi giữa đồng tiền hạch toán và các đồng ngoại tệ khác theo trình tự thời gian. Tỷ giá này sẽ là căn cứ để chương trình tự động lấy lên làm tỷ giá mặc định khi nhập chứng từ.

Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục

Thông tin

Giải thích

Mã loại tiền

Mã loại tiền nằm trong danh sách mã tiền tệ khai báo trong phần khai báo tham số hệ thống.

Tên loại tiền

Tên loại tiền, lưu trữ tối đa 30 ký tự

Ngày tỷ giá

Ngày ghi nhận tỷ giá

Tỷ giá

Tỷ giá của loại tiền vừa nhập so với đồng tiền hạch toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *