Danh mục vùng, địa bàn

Danh mục vùng, địa bàn sử dụng để khai báo các vùng tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm.

Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục

Thông tin

Giải thích

Mã vùng

Mã vùng, địa bàn, lưu trữ tối đa 16 ký tự

Tên vùng

Tên của vùng, địa bàn, lưu trữ tối đa 64 ký tự

Phạm vi

Trường số, dùng để phân chia bậc khu vực

Loại vùng

Nhận hai giá trị

C – Vùng chi tiết (cấp nhỏ nhất, dùng để cập nhật dữ liệu)

T – Cấp tổng hợp (dùng để lên báo cáo phân tích, không nhập dữ liệu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *