Danh mục yếu tố chi phí

Khai báo các yếu tố chi phí khi tính giá thành. Chi tiết các thông tin về Danh mục yếu tố chi phí

Thông tin

Giải thích

Mã yếu tố

Mã yếu tố tập hợp chi phí giá thành, thuộc danh mục vật tư. Dùng để định nghĩa cho các yếu tố khi tính giá thành

Tài khoản chi phí

Tài khoản đại diện cho yếu tố khi phân bổ chi phí vào giá thành

Tên yếu tố

Ghi chú về yếu tố chi phí

Tài khoản nợ

Danh sách tài khoản nợ của yếu tố

Tài khoản có

Danh sách tài khoản có của yếu tố

Mã khoản mục

Danh sách khoản mục của yếu tố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *