Kế hoạch

Khai báo kế hoạch đầu kỳ kế toán, có thể là kế hoạch chi phí cho bộ phận, chi phí theo khoản mục hoặc chí phí theo nhân viên.

Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật kế hoạch

Thông tin

Giải thích

Ngày kế hoạch

Ngày lập kế hoạch

Số kế hoạch

Số đơn kế hoạch

Diễn giải

Diễn giải

Loại kế hoạch

Nhận hai giá trị: 1-Kế hoạch gốc, 2-Kế hoạch điều chỉnh

Tài khoản

Số hiệu của tài khoản được lập kế hoạch

Bộ phận 

Mã của bộ phận được lập kế hoạch

Khoản mục

Mã của khoản mục được lập kế hoạch

Cán bộ nhân viên

Mã của cán bộ nhân viên được lập kế hoạch

Tiền kế hoạch NT

Tiền kế hoạch nguyên tệ

Tiền kế hoạch

Tiền kế hoạch sau khi quy đổi theo tỷ giá của tiền nguyên tệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *