Kết chuyển cuối kỳ trên phần mềm kế toán BamBoo

Kết chuyển cuối kỳ trên phần mềm kế toán BamBoo

Bài này tôi xin hướng dẫn quý khách cách kết chuyển cuối kỳ trên phần mềm kế toán BamBoo. Cuối ký sẽ kết chuyển tài khoản đầu 5,6,7,8 sang đầu 9 để làm như thế nào trên phần mềm quý khách xem video dưới nhé. Phần mềm BamBoo luôn luôn tìm tòi nâng cao kiến thức để ngày một hoàn thiện sản phẩm hơn. Rất mong nhận được sự đóng góp, góp ký của quý khách hàng. 


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *