Khai báo tham số lương

Danh mục tham số lương dùng để khai báo các tham số lương

Trên màn hình “Khai bao tham so luong”, các tham số trong tab “Khai báo tham số” và “Khai báo mức thuế thu nhập cá nhân” tương đối tường minh vì vậy người dùng có thể đọc và tự khai báo. Tab còn lại là “Khai báo công thức” chứa công thức tính toán liên quan đến các tham số sử dụng, tốt nhất hãy gọi điện cho nhân viên BamBoo trước khi muốn sửa đổi những thông tin trong Tab này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *