Khai báo vật tư hàng hóa

Để khai báo vật tư hàng hóa mới chúng ta làm như sau.

Bước 1: Vào phần “Danh muc” chọn đến mục “Danh mục vật tư hàng hóa” như hình ảnh dưới đây

Sau khi vào ” Danh mục vật tư hàng hóa rồi ” tiếp tục ấn F2 để thêm vật tư hàng hóa với. Sau khi ấn F2 rồi sẽ ra một giao diện như sau.

Một số vấn đề cần lưu ý.

 • Nhóm vật tư phần mềm đã để sẵn là HH, để khai báo nhóm vật tư quý khách chỉ cần vào “Danh mục nhóm vật tư hàng hóa” để khai báo theo quản lý của doanh nghiệp mình. Hoặc ở phần Nhóm vật tư đánh bất kỳ phím gì trên bàn phím phần mềm sẽ nhẩy vào phần “Danh mục nhóm vật tư hàng hóa” ở đấy có thể tạo nhóm vật tư hàng hóa luôn.
 • Mã vật tư hàng hóa không quá 16 ký tự không có khoảng trắng không đặt mã là tiếng việt có dấu và không có ký tự đặc biệt
 • Loại vật tư quý khách để ý. 0 là dịch vụ, 1 là thành phẩm, 2 là vật tư hàng hóa. Vật tư của mình là loại gì thì trọn như trên.
 • Đơn vị: Hàng hóa của mình đơn vị tính là “chiếc, cái, hộp….” hay là cái các bạn cũng tự điền vào.
 • Tài khoản vật tư: Cái này cực kỳ quan trọng không được bỏ trống vật tư mình phải điền vào VD: là 156,152…
 • Tài khoản giá vốn hàng bán: Cực kỳ quan trọng giúp chúng ta tính được giá vốn là bao nhiêu không điền sẽ không tính được giá vốn
 • Tài khoản doanh thu: Tài khoản này bắt buộc phải điền không điền khi xem báo cáo sẽ không biết doanh thu của công ty là bao nhiêu
 • Tài khoản hàng bán trả lại: Tài khoản này phải nhập để xem hàng bán trả lại bao nhiêu giá trị là bao nhiêu và bao nhiêu tiền.
 • Mã thuế môi trường: Cái này là vật tư đấy bị tính thuế môi trường điền cái
 • Mã sản phẩm: Mã này để dành cho làm về xây dựng. Ở phần hướng dẫn về xây dựng tôi sẽ nói chi tiết hơn
 • Khoản mục giá thành:Khoản mục này để tính giá thành sản phẩm ở những bài hướng dẫn sau tôi sẽ nói chi tiết hơn

Cuôi cùng là ấn vào nút Chấp nhận. Như thế chúng ta đã tạo song danh mục vật tư hàng hóa trên phần mềm BamBoo.

Cách 2: Thêm danh mục vật tư hàng hóa trên chứng từ.

Ngoài cách thêm danh mục vật tư hàng hóa trên phần danh mục. Quý khách có thể thêm danh mục vật tư trên chứng từ luôn. Xem hình ảnh phía dưới.

Quý khách điền mã hàng ở phần Mã vật tư hoặc Tên vật tư. Khi điền mã vật tư ở đấy phần mềm sẽ nhẩy đến phần danh mục vật tư hàng hóa. Ở đấy quý khách ấn F2 để thêm hàng hóa vật tư. Quý khách có thể xem video ở dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *