Nhật ký chứng từ trên phần mềm kế toán BamBoo

Bài mình tôi xin hướng dẫn quý khách hàng cách xem nhật ký chứng từ trên phần mềm kế toán BamBooNhư quý khách đã biết công tác kế toán cần sự quản trị. Xem lịch sử nhập dữ liệu trên phần mềm như thế nào. Ai là người xóa, ai là người sửa, giá trị trước khi sửa và sau khi sửa là cái gì. Quý khách xem video dưới để tham khảo về tính năng nhật ký chứng từ trên phần mềm kế toán BamBoo

One thought on “Nhật ký chứng từ trên phần mềm kế toán BamBoo

  1. Pingback: Sự khác biệt phiên bản BamBoo cũ và BamBoo 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *