Phiếu chi phí mua hàng

Một số đặc điểm, chức năng của chứng từ Phiếu chi phí mua hàng:
– Dùng để tập hợp các chi phí như vận chuyển, bốc dỡ, lắp ráp,… các vật tư, hàng hóa nhập kho trong kỳ.

– Chi phí tập hợp trên chứng từ này có thể phân bổ cho một hoặc nhiều vật tư, hàng hóa khác nhau, ở một hoặc nhiều phiếu nhập mua khác nhau trong kỳ.

Các bước thực hiện phân bổ chi phí mua hàng

Bước 1: Mở màn hình cập nhật chứng từ

Bước 2: Cập nhật các thông tin trên đầu phiếu (số chứng từ, ngày chứng từ, đối tượng,…)

Bước 3: Nhấp chọn nút “Phân bổ chi phí”, hộp thoại “Phan bo chi phi cho cac vat tu nhap trong ky” xuất hiện như hình dưới đây:

Bước 5: Nhập giá trị chi phí cần phân bổ vào ô “Giá trị Ntệ”

Bước 6: Lựa chọn tiêu thức phân bổ trong mục “Phân bổ chi phí nhập mua”

Bước 7: Lựa chọn chứng từ phiếu nhập cần phân bổ bằng cách nhập các điều kiện trong khung “Phân bổ chi phí cho các chứng từ phiếu nhập” sau đó nhấp chọn nút (…). Màn hình liệt kê danh sách các phiếu nhập thoả mãn với điều kiện lọc sẽ xuất hiện. Nhấn phím SpaceBar để lựa chọn những phiếu nhập cần phân bổ, sau đó nhấn phím ESC để thoát khỏi màn hình lựa chọn.

Bước 8: Nhấp nút “Chấp nhận” (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Enter). 

Bước 9: Nhấn nút “Chấp nhận” (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + Enter) một lần nữa để lưu lại chứng từ

Lưu ý: Trong trường hợp biết chính xác chi phí cần phân bổ cho những vật tư hàng hóa nào, người sử dụng có thể nhập trực tiếp chúng trên chứng từ hạch toán chi phí thay vì sử dụng chức năng phân bổ tự động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *