Phiếu nhập thành phẩm

Một số đặc điểm, chức năng của chứng từ Phiếu nhập thành phẩm:

– Cho phép lưu trữ các phiếu nhập kho thành phẩm sản xuất ra trong kỳ.

– Chỉ cần nhập số lượng, giá của thành phẩm sẽ được áp sau khi tính giá thành bằng chức năng tính giá thành trong chương trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *