Phiếu xuất kho

Một số đặc điểm, chức năng của chứng từ Phiếu xuất kho:

– Sử dụng phiếu xuất kho trong các trường hợp như xuất vật tư, hàng hóa cho sản xuất, xuất điều chuyển kho.

– Sử dụng thông tin “Mã kho nhập” khi là phiếu điều chuyển kho.

– Trường hợp nhập không qua kho, đua thẳng đi sản xuất hãy để trắng thông tin “Mã kho”.

– Giá trị xuất kho được tính vào cuối kỳ bằng chức năng “Tính giá vốn” trong chương trình vì vậy trên phiếu xuất chỉ cần nhập số lượng vật tư hàng hóa xuất kho.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *