Số dư đầu kỳ hạn thanh toán

Khai báo số dư công nợ đầu kỳ của từng đối tượng chi tiết đến từng hóa đơn, vụ việc.

Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục

Thông tin

Giải thích

Mã chứng từ

Mã chứng từ gốc thuộc danh sách mã chứng từ

Ngày chứng từ

Ngày chứng từ gốc

Số chứng từ

Số chứng từ công nợ

Tk công nợ

Tài khoản kế toán theo dõi công nợ

Ðối tượng

Mã đối tượng công nợ

Nhân viên kinh doanh

Mã nhân viên kinh doanh theo dõi công nợ

Hạn thanh toán

Hạn thanh toán của hóa đơn

Tiền nợ nguyên tệ ghi trên ctừ

Số tiền trên chứng từ gốc

Ðã thanh toán

Số tiền đã thanh toán

Tiền còn lại nguyên tệ

Số tiền nợ = Tiền nợ trên ctừ – Ðã thanh toán

Lưu ý: Kiểm tra các chứng từ thanh toán bằng cách bấm vào nút “Các chứng từ thanh toán” 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *