Số dư đầu tài khoản

Khai báo số dư ban đầu của các tài khoản khi bắt đầu sử dụng chương trình.

Bước 1:

Bước 2: 

Trên thanh công cụ có phím tắt F2 – Thêm, F3 – Sửa, F8 – Xóa

Bước 3:

Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục

Thông tin

Giải thích

Tài khoản

Số hiệu tài khoản, thuộc danh mục tài khoản và là các tài khoản chi tiết

Mã đối tượng

Mã đối tượng công nợ, trường này chỉ phải cập nhật khi tài khoản có theo dõi công nợ.

Mã sản phẩm, công trình

Mã sản phẩm, công trình, trường này chỉ phải cập nhật khi tài khoản có theo dõi công nợ theo công trình.

Số dư đầu năm

 

 Dư nợ

Số dư nợ nguyên tệ đầu năm

 Dư có

Số dư có nguyên tệ đầu năm

 Dư nợ ngoại tệ

Số dư nợ ngoại tệ đầu năm

 Dư có ngoại tệ

Số dư có ngoại tệ đầu năm

Số dư đầu kỳ hạch toán

 

 Dư nợ

Số dư nợ nguyên tệ đầu kỳ hạch toán

 Dư có

Số dư có nguyên tệ đầu kỳ hạch toán

 Dư nợ ngoại tệ

Số dư nợ ngoại tệ đầu kỳ hạch toán

 Dư có ngoại tệ

Số dư có ngoại tệ đầu kỳ hạch toán

Lưu ý: Với các tài khoản công nợ thì ta phải vào số dư chi tiết của từng đối tượng công nợ mà không phải vào số dư tổng của tài khoản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *