Sửa không lưu được phiếu trên phần mềm kế toán BamBoo

Chào quý khách khi quý khách lưu phiếu mà hệ thống báo là chưa vào mã khoản mục, hay chưa vào mã sản phẩm hay chưa. Cái này là do quý khách khai báo tài khoản đấy bắc buộc phải vào mã sản phẩm, hay vào khoản mục phí. Nhiều bạn kế toán mới ra trường chưa làm quyen nên nhầm lẫn là chuyện rất bình thường. Quý khách thử hình dung một bạn mới vào làm, bạn đấy không điền tên mã khoản mục phí hay mã sản phẩm lúc đấy lên báo cáo sẽ sai. Rất mất thời gian để sửa lại mà lại khó chịu trong người. Vì lý do đấy BamBoo chúng tôi phát triển tính năng quý khách có thể tự chủ được việc quản lý của mình. Quý khách cài đặt tài khoản nào bắt buộc phải vào khoản mục, mã sản phẩm mới được lưu.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *