Tag Archives: Danh mục biểu thuế

Danh mục biểu thuế

Danh mục biểu thuế dùng để khai báo, quản lý các loại hình thuế suất đầu ra, đầu vào. Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật danh mục Thông tin Giải thích Mã loại thuế  Mã loại hình thuế, lưu trữ tối đa 4 ký tự Tên loại thuế Diễn giải tên […]