Tag Archives: Danh mục loại giao dịch / dạng nhập xuất

Danh mục loại giao dịch / dạng nhập xuất

Danh mục loại giao dịch / dạng nhập xuất dùng để khai báo các loại giao dịch trên chứng từ kế toán và kiểu nhập xuất vật tư hàng hoá trên chứng từ vật tư, trong một số trường hợp còn được sử dụng để khử trùng chứng từ. Chi tiết các thông tin trên […]