Tag Archives: Danh mục tỷ giá hạch toán

Danh mục tỷ giá hạch toán

Khai báo tỷ giá quy đổi giữa đồng tiền hạch toán và các đồng ngoại tệ khác theo trình tự thời gian. Tỷ giá này sẽ là căn cứ để chương trình tự động lấy lên làm tỷ giá mặc định khi nhập chứng từ. Chi tiết các thông tin trên màn hình cập nhật […]