Tag Archives: đổi mật khẩu trên phần mềm kế toán bamboo

Đối mật khẩu trên phần mềm BamBoo

Mặc định khi sử dụng phần mềm kế toán BamBoo tên đăng nhập sẽ là BamBoo và mật khẩu để trống. Để thay đổi mật khẩu và tên đăng nhập quý khách hàng làm như sau. Bước 1: Vào phần “Hệ Thống” Bước 2: Sau khi vào phân hệ “Hệ thống” rồi quý khách vào tiếp mục “Quản lý người sử […]