Tag Archives: Khai báo danh mục nhà cung cấp

Danh mục đối tượng

Chào quý khách để khai báo ” Danh mục đối tượng ” trên phần mềm BamBoo quý khách làm như sau. Bước 1: Quý khách vào phần “Danh mục” trên phần mềm kế toán BamBoo. Tất cả các danh mục hàng hóa vật tự, danh mục kho hàng… Đều thêm ở phần Danh mục hết. Sau […]