Tag Archives: Khai báo danh mục tài khoản

Khai báo danh mục tài khoản

Chào quý khách trường hợp mà công ty mình phát sinh thêm tài khoản ngân hàng mới. Chúng ta phải khai báo thêm tài khoản ngân hàng để theo dõi tình hình hoạt động của nó. Nhiều tài khoản khác như tài khoản chi phí… Và để khai báo danh mục tài khoản trên phần […]