Tag Archives: phím tắt trên phần mềm bamboo

Các phím, tổ hợp phím nóng sử dụng trong chương trình

Dưới đây là tất cả các tổ hợp phím trên phần mềm kế toán BamBoo. Quý khách xem ở phía dưới. Tên phím, tổ hợp phím Diễn giải F1 Trợ giúp F2 Thêm F3 Sửa F4 Tìm nhanh F5 Gọi chức năng máy tính F6 Gộp mã F7 In CTRL + F7 Xem trước khi in F8 […]