Tag Archives: Thanh công cụ trên phần mềm kế toán BamBoo

Thanh công cụ trên phần mềm kế toán BamBoo

Nằm phía dưới hệ thống menu, chứa các lệnh thường xuyên được sử dụng trong quá trình thao tác với phần mềm. Tùy thuộc vào chức năng mà người sử dụng đang làm việc thanh công cụ chuẩn sẽ hiển thị những lệnh tương ứng. Chọn năm làm việc Chọn năm làm việc hiện thời […]