Tag Archives: thao tác chung trên chứng từ

Một số đặc điểm, thao tác chung trên chứng từ

Phân loại BamBoo 10 chia chứng từ thành 2 loại là chứng từ kế toán và chứng từ vật tý trong đó: Chứng từ kế toán bao gồm: – PC: Phiếu chi tiền mặt – PT: Phiếu thu tiền mặt. – BC: Báo có tiền gửi ngân hàng. – BN: Báo nợ tiền gửi ngân […]