Tag Archives: Vào tồn kho đầu kỳ trên phần mềm kế toán BamBoo

Vào tồn kho đầu kỳ trên phần mềm kế toán BamBoo

Bài này tôi hướng dẫn quý khách vào tồn kho đầu kỳ trên phần mềm kế toán BamBoo. Quý khách xem video ở dưới. Rất mong nhận sự góp ý của quý khách BamBoo chúng tôi sẽ hoàn thiện sản phẩm tốt hơn. Mang lại nhiều hiệu quả cho quý khách hàng.