Tính khấu hao tài sản cố định trên phần mềm kế toán BamBoo

Bài này BamBoo hướng dẫn quý khách cách tính khấu hao tài sản cố định trên phần mềm kế toán BamBoo. Quý khách xem video ở dưới. Rất mong nhận được góp ý của quý khách để chúng tôi hoàn thiện sản phẩm hơn phần mềm nhiều tính năng hơn.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *